Informace o instituci ZŠ a MŠ Pramínek, Brno

Mateřská škola

 Provoz mateřské školy je zabezpečen od 6.30 do 17.00 hod.

 Žádáme rodiče dětí, které končí docházku v 17 hodin, aby ukládali přezůvky i oblečení do připravených košů jednotlivých tříd. Učitelé si koše přenesou do jednotlivých tříd MŠ.

 Šatna třídy Rybiček bude přístupná do 17 hodin.

 Rodiče s dětmi opouští budovu mateřské školy nejpozději v 17 hodin.

 Rodiče mají možnost navštívit třídu v libovolný den, ale pouze po dohodě s třídním učitelem. Prosíme rodiče, aby přicházeli do 9 hodin). Každý rodič může využít možnosti dvou návštěv za pololetí bez přítomnosti mladšího dítěte, aby práce třídy nebyla rušena.

 Kontakt na zástupkyni pedagogické ředitelky pro MŠ: 546 221 559 (volejte prosím v odpoledních hodinách)

Škola uplatňuje principy vzdělávacího programu Začít spolu:

 Projektové plánování

 Individuální plány pro každé dítě

 Integrace dětí se zdravotním postižením i mimořádně nadaných žáků

 Vzdělávání v centrech aktivit,

 Spolupráce s rodinou při individualizaci a při akcích třídy, resp. školy.

 Ve výchovné činnosti se uplatňují metody týmové spolupráce, objevování, rozvíjí se sebevědomí, asertivita, zodpovědnost, cílevědomost. Děti se učí přijímat změnu a vyrovnat se s ní. Pozitivními formami výchovně-vzdělávací činnosti se rozvíjí jejich osobnost. Sociální prostředí, které vytvářejí rodiče i pedagog, dítě ovlivňuje k radosti z nových poznatků, snaží se bádat a získávat nové znalosti a dovednosti. Dítě je zvídavé a učí se rádo.

 

Základní škola

Charakteristika žáku a pedagogického sboru

Pri zápisu školy do síte škol byla stanovena MŠMT CR kapacita školy na 150 žáku, 150 detí ve školní družine a 150 obedu ve školní jídelne. Na základe zkušeností s realizací programu Zacít spolu je urcen pocet žáku ve tríde v rozmezí 20 - 22 detí. Program umožnuje každému žákovi postupovat dle svých individuálních schopností, proto prijímáme do trídních kolektivu i žáky s handicapem. Deti do první trídy prijímáme na základe zápisu, který organizujeme každorocne ve druhé polovine ledna. Pred zápisem tradicne porádáme „Pohádkovou školicku“, ve které si deti i rodice vyzkoušejí práci v centrech aktivit a blíže se seznámí s programem Zacít spolu. Rodice i deti se mohou po domluve s ucitelem zúcastnit bežné výuky. Od ledna do cervna pro deti pripravujeme odpolední setkávání, která jsou zamerena na rozvoj schopností potrebných pro školu. Podle zájmu rodicu organizujeme v srpnu pro prijaté deti 1. tríd týdenní prímestský tábor s budoucí paní ucitelkou a vychovatelkou školní družiny. Pedagogický sbor školy je mladý, 85% pedagogických pracovníku splnuje požadovanou odbornou kvalifikaci a postupne se kolektiv pedagogických pracovníku stabilizuje. Škola má vypracován plán dalšího vzdelávání pedagogických pracovníku. Pri prijímání nových zamestnancu dusledne požadujeme odbornou kvalifikaci a absolvování alespon jedné letní školy programu Zacít spolu nejpozdeji do 1 roku od nástupu do školy.

Kde nás najdete?

Zobrazit